Filter Products Showing all 18 results
سرورها با شاسی :
سرورها با رم :
سرورها با مادربرد :
سرورها با پردازنده :
سرورها با پاور :
سرورها با هارد :
نمایش سایدبار
مرتب سازی بر اساس

کابل CBL-SAST-0556 MiniSAS HD to 4 SATA

کابل CBL-SAST-0556 MiniSAS HD to 4 SATA از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. MiniSAS to MiniSAS HD شامل دو کابل 90 سانتی متری و دو کابل 75 سانتی متری بهمراه یک کابل Sideband 75cm می‌باشد. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل HP 675614-001 OPTICAL DRIVE SATA

کابل HP 675614-001 مختص درایوهای OPTICAL DRIVE SATA بوده که در سرورهای اچ پی DL380e و DL380p پرولینت کاربرد دارد. طول این کابل در حدود 440 میلی‌متر است.

کابل Internal MiniSAS CBL-0281L-01 Supermicro

کابل Internal MiniSAS CBL-0281L-01 Supermicro از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. MiniSAS CBL-0281L-01 در اندازه 75 سانتی متری و 90 سانتی متری موجود می‌باشد. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل Internal MiniSAS to 4 SATA Supermicro 46/33/23/13 cm

کابل Internal MiniSAS to 4 SATA Supermicro از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل با اندازه‌های 46 ، 33 ، 23 و 13 سانتی‌متری بهمراه یک کابل Sideband 15 سانتی متری. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS HD CBL-SAST-0532 سوپر میکرو

کابل MiniSAS HD CBL-SAST-0532 سوپر میکرو از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل در اندازه های کابل 25 سانتی متری و 35 سانتی متری می‌باشد. در سرورهای سوپرمایکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS HD to 4 SATA CBL-SAST-0703 Supermicro

کابل MiniSAS HD to 4 SATA CBL-SAST-0703 از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل با اندازه‌های 30 سانتی‌متری، 60 سانتی‌متری و 70 سانتی‌متری در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS HD to 4 SATA CBL-SAST-0704

کابل MiniSAS HD to 4 SATA CBL-SAST-0704 از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. MiniSAS HD to 4 SATA دارای چهار رشته کابل به طول 50 سانتی متر بوده بهمراه یک کابل Sideband 50cm . در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS HD to 4 SATA Reverse Breakout Cross-Over

کابل MiniSAS HD to 4 SATA Reverse Breakout Cross-Over از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل شامل دو کابل 90 سانتی متری و دو کابل 75 سانتی متری بهمراه یک کابل Sideband 75cm می‌باشد. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS HD to MiniSAS HD CBL-SAST-0531

کابل MiniSAS HD to MiniSAS HD CBL-SAST-0531 از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل سوپر میکرو  در اندازه 80 سانتی متری موجود می‌باشد. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS to 4 SATA CBL-0097L-03 Supermicro

کابل MiniSAS to 4 SATA CBL-0097L-03 Supermicro از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. MiniSAS HD to 4 SATA دارای چهار رشته کابل به طول 51 سانتی متر بوده بهمراه یک کابل Sideband 50cm . در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل MiniSAS to MiniSAS HD CBL-SAST-0508-01 Supermicro

کابل MiniSAS to MiniSAS HD CBL-SAST-0508-01 Supermicro از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. MiniSAS to MiniSAS HD در اندازه 50 سانتی متری و 80 سانتی متری موجود می‌باشد. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل SATA HP 667879-001

کابل SATA HP 667879-001 که با برند معتبر شرکت اچ پی تولید شده مختص سرور بوده که داده ها و جریان برق را از طریق یک درگاه به Optical Drive می‌رساند.

کابل Supermicro SATA Flat Cable CBL-0481L 81cm

کابل Supermicro SATA Flat Cable CBL-0481L از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل با اندازه‌های 29 سانتی‌متری و 55 سانتی‌متری در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل سوپر مایکرو MiniSAS to 4 SATA CBL-0097L-02 Internal

کابل سوپر مایکرو MiniSAS to 4 SATA CBL-0097L-02 Internal از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل با اندازه‌های 46 ، 33 ، 23 و 13 سانتی‌متری بهمراه یک کابل Sideband 15 سانتی متری. در سرورهای سوپر میکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل سوپر مایکرو SATA Round Straight-Straight CBL-0206L

کابل سوپر مایکرو SATA Round Straight-Straight سوپر میکرو از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل در اندازه 40 سانتی متری می‌باشد. در سرورهای سوپرمایکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.

کابل سوپر مایکرو SATA Straight-Right CBL-0186L

کابل سوپر مایکرو SATA Round Straight-Straight سوپر میکرو از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. همچنین این کابل شامل چهار کابل در اندازه‌های 56cm 45cm 35cm 23cm می‌باشد و در اندازه‌های 70/59/48/38 نیز موجود است.

کابل سوپرمایکرو MiniSAS to MiniSAS HD CBL-SAST-0507-01

کابل سوپرمایکرو MiniSAS to MiniSAS HD از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. همچنین این کابل در اندازه‌های 50cm و 80cm می‌باشد و این کابل سوپر میکرو در سرورهای سوپر مایکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند

کابل سوپرمیکرو MiniSAS to MiniSAS CBL-0108L-02

کابل MiniSAS HD CBL-SAST-0532 سوپر میکرو از استانداردهای T10 و SFF بهره می‌برد. این کابل در اندازه 40 سانتی متری می‌باشد. در سرورهای سوپرمایکرو ، ذخیره سازها و AOC کارت‌ها استفاده می‌شوند.