Read More
درایور, منابع و آموزش

درایور مادربرد دو پردازنده سوپرمایکرو سری X11 ورژن 1.02 و 1.10

شرکت طراحان شبکه آرکا در راستای ارائه ی خدمات پس از فروش سرور به مشتریان گرامی، اقدام به انتشار بروزترین مجموعه درایور مادربرد سرور سوپرمایکرو نموده است. در این مقاله بروزترین پک درایور مادربرد سوپرمایکرو X11 ورژن های 1.02 و 1.10 تقدیم گردیده است. لازم به توضیح است جهت...

Read more

Read More
درایور, منابع و آموزش

درایور مادربرد تک پردازنده سوپرمایکرو سری X11 ورژن 1.30 و 1.31

شرکت طراحان شبکه آرکا در راستای ارائه ی خدمات پس از فروش به مشتریان گرامی، اقدام به انتشار بروزترین مجموعه درایور مادربرد سرور سوپرمیکرو نموده است. در این مقاله بروزترین پک درایور مادربرد X11 تک پردازنده سوپرمایکرو ورژن 1.30 و 1.31 تقدیم گردیده است. لازم به توضیح است جهت رفاه حال...

Read more

Read More
درایور, منابع و آموزش

درایور مادربرد تک پردازنده سوپرمایکرو سری X10 ورژن 1.13 و 1.20

شرکت طراحان شبکه آرکا در راستای ارائه ی خدمات پس از فروش به مشتریان گرامی، اقدام به انتشار بروزترین مجموعه درایور مادربرد سرور سوپرمایکرو نموده است. در این مقاله بروزترین پک درایور مادربرد X10 تک پردازنده سوپرمایکرو ورژن 1.20 تقدیم گردیده است. لازم به توضیح است جهت رفاه حال مشتریان گرامی...

Read more

Read More
درایور, منابع و آموزش

درایور مادربرد دو پردازنده سوپرمایکرو سری X10 ورژن 1.10 و 1.11

شرکت طراحان شبکه آرکا در راستای ارائه ی خدمات پس از فروش سرور به مشتریان گرامی، اقدام به انتشار بروزترین مجموعه درایور مادربرد سرور سوپرمایکرو نموده است. در این مقاله بروزترین پک درایور مادربرد سوپرمایکرو X10 ورژن های 1.10 و 1.11 تقدیم گردیده است. لازم به توضیح است جهت...

Read more

Read More
درایور, منابع و آموزش

درایور مادربرد دو پردازنده سوپرمایکرو سری X9 ورژن 1.22 و 1.23و 1.30 و 1.31

شرکت طراحان شبکه آرکا در راستای ارائه‌ی خدمات پس از فروش سرور به مشتریان گرامی، اقدام به ارائه بروزترین مجموعه درایور مادربرد سرور سوپرمایکرو نموده است. در این قسمت بروزترین پکیج کامل درایور مادربرد سوپرمایکرو X9 ورژن 1.22 و 1.23 و 1.30 و 1.31 تقدیم گردیده است. لازم به...

Read more